อัตราค่าห้องพักโซนรีสอร์ท

สปา

3 ชั่วโมง   .....................................  THB 480
ค้างคืนก่อนเที่ยง ............................  THB 1500
ค้างคืนหลังเที่ยง ............................  THB 1200
ค้างคืนหลัง 18.00...........................  THB 950
ค้างคืนหลัง 24.00...........................  THB 780
พักเพิ่มชั่วคราว ...............................  THB 100 

พักเพิ่มค้างคืน ................................  THB 200 
ต่อชั่วโมง .......................................  THB 200

บูติค/ฮิป
รีสอร์ท

3 ชั่วโมง   .....................................  THB 450
ค้างคืนก่อนเที่ยง ............................  THB 1280
ค้างคืนหลังเที่ยง ............................  THB 980
ค้างคืนหลัง 18.00...........................  THB 850
ค้างคืนหลัง 24.00...........................  THB 730
พักเพิ่มชั่วคราว ...............................  THB 100 

พักเพิ่มค้างคืน ................................  THB 200 
ต่อชั่วโมง .......................................  THB 150

3 ชั่วโมง   .....................................  THB 580
ค้างคืนก่อนเที่ยง ............................  THB 1500
ค้างคืนหลังเที่ยง ............................  THB 1200
ค้างคืนหลัง 18.00...........................  THB 950
ค้างคืนหลัง 24.00...........................  THB 780
พักเพิ่มชั่วคราว ...............................  THB 100 

พักเพิ่มค้างคืน ................................  THB 200 
ต่อชั่วโมง .......................................  THB 200

คาราโอเกะ

3 ชั่วโมง   .....................................  THB 1800
ค้างคืนก่อนเที่ยง ............................  THB 4400
ค้างคืนหลังเที่ยง ............................  THB 3400
ค้างคืนหลัง 18.00...........................  THB 3000
ค้างคืนหลัง 24.00...........................  THB 3000
พักเพิ่มชั่วคราว ...............................  THB 100 

พักเพิ่มค้างคืน ................................  THB 200 
ต่อชั่วโมง .......................................  THB 600